Strategi Cases

Hur optimerar vi avkastningen på vårt varumärkeskapital i en oförutsägbar värld och skapar bevis för att vi gör skillnad för våra målgrupper?

Våra strategi cases

Varumärkesstrategin är bryggan från affärsstrategin till varumärket. Ett strategiskt styrdokument som handlar om transformationen och förflyttningen från dagens situation till den önskade positionen. 

I en värld där utbudet är större än efterfrågan är det varumärket som bygger kulturen i företaget och som särskiljer er från konkurrenterna. Strategin är grunden för hur vi lever vårt varumärke, vad vi erbjuder marknaden, värdet vi skapar för kunder och medarbetare och hur vi bevisar att vi gör det på ett trovärdigt sätt

 

Bosch

IVT

Hillerstorp

GARO

Sedan 2015 har Mecs arbetat med att synliggöra och förstärka GAROs unika innovationskraft på en tekniksnabb och konkurrensutsatt marknad. Hur? Genom en ny varumärkesstrategi och ett kommunikationskoncept som säkerställer de strategiska målen samt stödjer tillväxt. Ett koncept vi kallar Futuresmart.

Trioplast

Ett innovativt samarbete sedan 2009. Ett partnerskap för att långsiktigt utveckla och stärka Trioplasts varumärke och marknadsposition samt att säkerställa tillväxt. Genom värdeskapande innehåll och stark kommunikation driva utvecklingen, befästa värdegrunder och skapa förtroende för Trioplast som en hållbar innovativ och långsiktig partner.

NIBE

Ett långt och integrerat samarbete sedan 2011. Målsättningarna är att kommunikationen ska stödja den starka tillväxt som NIBE befinner sig i nationellt samt internationellt. Under 2014-2015 outsourcade NIBE sin marknadsavdelning till Mecs för att ta fram och säkerställa konceptet Energy for Life.

Gerdmans Inredningar

Mecs uppdrag var att ta fram en ny varumärkesstrategi och kommunikationsplattform för Gerdmans Inredningar. Syftet var att tydliggöra och förstärka Gerdmans som varumärke samt att gå från att vara ett postorderföretag till en stark aktör på en digital marknad.

Motorhalland

Ompositionering av ett anrikt och traditionellt bilföretag som vill utvecklas från en sedvanlig bilhandlare till en serviceinriktad rådgivare. Ett varumärkesarbete som initialt till stora delar riktade sig till den interna kulturen.

HAFA

Genom en ny varumärkesstrategi och kommunikationsplattform ompositioneras Hafa från att vara "mycket badrum för pengarna" till en leverantör av designade premiumprodukter till hela badrummet.

Reclaimit

Framtagning av ett nytt varumärke, logotype och strategi.

Ringenäs

Utveckling av en ny varumärkesstrategi till en golfanläggning som har fantastiska möjligheter i en underbar miljö.

Destination Halmstad

En kommunikationsplan med själ och hjärta

Beconfident

Stora möjligheter men också många utmaningar. Ett nytt varumärke i en hårt konkurrensutsatt bransch behöver en tydlig strategi för att differentiera sig på marknaden.

Axess Logistics

Tre konkurrerande bolag skulle bli ett. Mecs var med på resan och tog fram en ny strategi för det nya varumärket Axess Logistics och satte den nya tonaliteten i kommunikationen.