Strategi

Hur optimerar vi avkastningen på vårt varumärkeskapital i en oförutsägbar värld och skapar bevis för att vi gör skillnad för våra målgrupper? Att bygga ett starkt och tydligt varumärke handlar om insikter om den egna verksamheten och om omvärlden.

- Hur påverkar vi människor på ett sätt som skapar känslor, berör och leder till handling?
- Hur inspirerar vi våra medarbetare och får dem att vilja leva vårt varumärke varje dag?
- Vad gör oss intressanta och relevanta för våra målgrupper nu och i framtiden?

Frågorna i en strategi är många men insikten av dem  är helt avgörande för varumärkets framgång.

LÄS MER OM HUR VI ARBETAR MED STRATEGI

RÄTT VARUMÄRKESSTRATEGI LYFTER DIN AFFÄR

För att skapa ett starkt, lönsamt och trovärdigt varumärke behöver man börja från insidan och hitta kärnan i verksamheten; sanningarna som skapar goda relationer till medarbetare och kunder. Dessa ska sedan formuleras, paketeras och kommuniceras i rätt kanaler både internt och externt på ett tydligt, trovärdigt och professionellt sätt. Helt i enlighet med affärsstrategin.

 

Hela företaget speglas i varumärket
På Mecs har vi utvecklat en process som arbetar fram er varumärkesstrategi och kommunikationsplattform på ett framgångsrikt och relevant sätt. Processen genomförs oftast i flera steg tillsammans med utvalda personer på företaget. Därefter implementeras strategin i organisationen för att sedan sätta fart på olika marknadsaktiviteter. Vi skapar en varumärkesplattform som visar vägen till bättre affärer. Hela organisationen får en gemensam riktning för vidare utveckling, marknadsplanering, kommunikation och sitt sätt att agera såväl internt som externt. Det blir en roligare, enklare och framgångsrikare vardag.

VI TAR DITT VARUMÄRKE FRÅN ORD TILL HANDLING

En varumärkesstrategi fungerar som ett kitt mellan affärsstrategin och varumärket. Det är ett strategiskt styrdokument som fokuserar på kärnan i verksamheten. Den beskriver vilka ni är, vad ni gör, vad ni står för och hur ni ska bli framgångsrika nu och i framtiden. Strategin är grunden för ert varumärke. Allt ni gör och erbjuder, vad ni lovar medarbetare och kunder och hur ni bevisar att ni gör det på ett trovärdigt sätt beskrivs i detta dokument.

En varumärkesstrategi innehåller vanligtvis:

 • Nulägesanalys
 • Affärsidé och vision
 • Företagskultur och kärnvärde
 • Varumärkets personlighet
 • Varumärkeslöftet
 • Unicitet /differentiering
 • Position
 • Mervärde
 • Storytelling
 • Employer branding
 • Strategiska utvecklingsområden
 • Intern förankring och utbildning

 

Kommunikationen aktiverar varumärket
När vi fastslagit vad varumärket ska stå för behövs en kommunikationsplattform för hur vi ska berätta det för omvärlden. Den fungerar likt en kompass som lättöverskådligt definierar uttrycken för ord, bild, ton och grafik i all slags marknadsföring och kommunikation. Kommunikationsstrategin besvarar frågorna vad målgrupperna ska känna, tycka, veta och göra när de möts av varumärket.


Idékonceptet fångar målgruppen
För att ett varumärke ska bli framgångsrikt krävs inte bara tydliga och genomtänkta strategier, utan också att varumärket/produkterna/tjänsterna presenteras på rätt sätt och marknadsförs med starka, smarta och vinnande kommunikationskoncept. Kommunikation med kreativ höjd som talar till kunderna såväl rationellt som emotionellt. Alltihop samlas i en kommunikationsplattform som på ett vägledande sätt förenklar alla aktiviteter, internt som externt.


Kommunikationsplattformen innehåller:

 • Insikter
 • Målgrupper och målgruppsanpassningar
 • Budskap
 • Bevis för att det vi säger är sant
 • Grafisk identitet
 • Kommunikationskoncept
 • Kanalstrategi
 • Implementering internt/externt
 • Uppföljning/mätbarhet

GARO

Foto Koncept Design

Under 2017-2019 har Mecs arbetat med att synliggöra och förstärka GAROs unika innovationskraft på en tekniksnabb och konkurrensutsatt marknad. Hur? Genom en ny varumärkesstrategi och ett kommunikationskoncept som säkerställer de strategiska målen samt stödjer tillväxt. Ett koncept vi kallar Futuresmart.

Trioplast

Koncept Film Design Webb

Men nya affärsmål i sikte anlitades Mecs som strategisk- och kreativ partner för att lyfta Trioplasts varumärke och kommunikation för att upplevas som en modern aktör med enhetligt budskap och visuellt uttryck. Vi skapade WE ARE THERE.

NIBE

Ett långt och integrerat samarbete sedan 2011. Målsättningarna är att kommunikationen ska stödja den starka tillväxt som NIBE befinner sig i nationellt samt internationellt. Under 2014-2015 outsourcade NIBE sin marknadsavdelning till Mecs för att ta fram och säkerställa konceptet Energy for Life.

Gerdmans Inredningar

Mecs uppdrag var att ta fram en ny varumärkesstrategi och kommunikationsplattform för Gerdmans Inredningar. Syftet var att tydliggöra och förstärka Gerdmans som varumärke samt att gå från att vara ett postorderföretag till en stark aktör på en digital marknad.

Motorhalland

Ompositionering av ett anrikt och traditionellt bilföretag som vill utvecklas från en sedvanlig bilhandlare till en serviceinriktad rådgivare. Ett varumärkesarbete som initialt till stora delar riktade sig till den interna kulturen.

HAFA

Genom en ny varumärkesstrategi och kommunikationsplattform ompositioneras Hafa från att vara "mycket badrum för pengarna" till en leverantör av designade premiumprodukter till hela badrummet.

Reclaimit

Framtagning av ett nytt varumärke, logotype och strategi.

Ringenäs

Utveckling av en ny varumärkesstrategi till en golfanläggning som har fantastiska möjligheter i en underbar miljö.

Destination Halmstad

En kommunikationsplan med själ och hjärta

Beconfident

Stora möjligheter men också många utmaningar. Ett nytt varumärke i en hårt konkurrensutsatt bransch behöver en tydlig strategi för att differentiera sig på marknaden.

Axess Logistics

Tre konkurrerande bolag skulle bli ett. Mecs var med på resan och tog fram en ny strategi för det nya varumärket Axess Logistics och satte den nya tonaliteten i kommunikationen.

Keep it simple!

Anna Otterström

VD/Strateg

Vill du träffas över en kopp kaffe?

Eller bara få svar på en snabb fråga?

Tack! Någon av fälten är fel ifyllda. Var god försök igen.