Kranpunktens hållbarhetsarbete

För Kranpunkten är hållbarhet en av deras viktigaste punkter. Att minimera påverkan på miljön, minimera risker och att verka för den allra bästa tänkbara arbetsmiljön för våra medarbetare.

”Vårt fokus ligger i att kunna lämna över till kommande generationer med gott samvete” säger Kranpunktens ledning.

Mecs har fått förtroendet att tillsammans med Kranpunkten utveckla deras hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapport. Ett viktigt arbete för många företag idag och även en förutsättning för att vinna och behålla kundernas förtroende. Att man som företag medvetet arbetar för att minimera sin miljö och samhällspåverkan.