Dela

Solar Sverige sökte: Ny handlingskraftig, långsiktig och stabil partner till Solar Sverige – Mecs fick uppdraget.

Solar Sverige är i stor förändring. De är idag en helhetsleverantör som erbjuder sina kunder effektiva tjänster och produkter för effektivisering, tidsbesparing och kompetensförsörjning.

Mecs har fått uppdraget att konceptualisera och paketera hela Solars Sveriges erbjudande. Inledande workshops för framtagning av ny varumärkesstrategi har inletts.