{

Motion Graphics

Motion Graphics

Med Motion Graphics finns det oändliga möjligheter att kortfattat berätta en historia, förklara er produkts fördelar eller beskriva en process. Animerade filmer passar utmärkt på både sociala plattformar och i mobilen som är uppbyggda för att vara videovänliga.

Med kraftfulla animationer engagerar ni er målgrupp och gör det lätt för dem att ta till sig ert budskap.

 

Imagefilm:

Matkompaniet - Matgåva

Imagefilm:

Axess Logistics - Introfilm

Informationsfilm:

Solar Infographic

Imagefilm:

Radioshuttle - RS6.0

Infofilm:

VMA

Imagefilm:

Trioplast

Imagefilm:

Axelent Wiretray