Webb, hemsida & e-handel

För att lyckas behövs en genomtänkt strategi som gör hemsidan till ett värdeskapande verktyg.

Hemsidan är verksamhetens ansikte mot omvärlden

Hemsidan är navet och hjärtat som speglar företagets vision, varumärke och stödjer de uppsatta målen. Den agerar den ”digitala säljaren” och attrahera många olika målgrupper och intressenter med allt från försäljning till support och kundservice. Tänkbara nya medarbetare blir inspirerade och får förtroende för företaget. Sist men inte minst ska hemsidan kopplas ihop med alla andra digitala aktiviteter för att säkerställa affärsnytta och tillväxt. För att lyckas behövs en genomtänkt strategi som gör hemsidan till ett värdeskapande verktyg.

 

Innehåll i vår webbstrategi:

  • Vision – Vilka förväntningar har ni på er hemsida.
  • Syfte – Vad skall strategin leda till.
  • Mål – Tydliga och mätbara mål med webbstrategin.
  • Strategi – En tydlig idé och plan för hur vi på smartaste sätt når våra mål.
  • Taktik – Handlingsplanen för att uppnå målen. Vad vi ska göra, på vilket sätt, när och vem utför uppgiften.
  • Synergieffekter – Hur samverkar våra aktiviteter i andra kanaler för att stödja hemsidans syfte.
  • Mätpunkter – Hur levererar vi på våra mål. Motsvarar resultatet förväntningarna.
  • Utveckling – Vad är vår plan med hemsidan för att ligga i linje med marknadens utveckling och kundernas ökade förväntningar.

UI & UX

Ni känner säkert igen begreppen UI och UX. 

UI står för User Interface och är den grafiska delen av hemsidans design, det vill säga hur hemsidan ser ut. Det är UI som återspeglar företagets visuella identitet och tonalitet, genom bland annat färger, bilder och rörligt. Den ska också fånga intresset, inspirera och driva interaktivitet hos besökaren på hemsidan.

UX står för User Experience vilket handlar om hur man designar en hemsida för att ge besökaren en bra upplevelse. Vi definierar användarnas behov och optimerar användarupplevelsen vilket skapar förutsättningar för nöjda besökare och en ökad interaktion som säkerställer era mål. Gränsen mellan UI och UX är hårfin, men båda spelar en viktig roll för en såväl kvalitativ som användarvänlig upplevelse.

 

 

Konverteringar

Vad som definierar en konvertering beror helt på målsättningarna med er hemsida. En konvertering kan vara allt från försäljning med transaktion på hemsidan till ett lead eller en etablerad kontakt med en intresserad kund. En konvertering kan också vara att besökarna på hemsidan tar del av specifik information. Enkelt formulerat kan man säga att en konvertering är någon typ av aktivitet som vi vill att användaren ska göra på hemsidan och som går i linje med de övergripande målen. För varje typ av konvertering kan mål enkelt sättas upp och mätas. På så vis utvärderar vi vilka aktiviteter som fungerar bra och vilka som behöver optimeras. Att sätta mätbara mål är viktigt. Utan mål och uppföljning vet vi inte vad hemsidan presterar.

E-handel

En väl fungerande e-handel är till stor del uppbyggd på kundupplevelse och kundservice. Kunder som handlar via e-handel ställer ofta höga krav på både support, enkel navigering, effektiv sökfunktion och snabb orderläggning. E-handel är med andra ord mycket mer än bara plattformen i sig. Vi har erfarenhet av att både bygga e-handelslösningar från grunden, men också av att optimera befintliga lösningar så att de konverterar effektivare. E-handel behöver inte alltid betyda transaktioner på hemsidan. Det kan även vara B2B-lösningar med leads och orderhantering på hemsidan.

 

 

CMS

CMS står för Content Management System, vilket betyder att ni enkelt kan uppdatera er hemsidas innehåll på egen hand. Genom att logga in på hemsidans bakomliggande system får ni tillgång till hemsidans innehåll via ett grafiskt gränssnitt. Där kan ni uppdatera, lägga till och ta bort innehåll på befintliga sidor och även lätt skapa nya undersidor.

Vi har kompetens och erfarenhet när det gäller flertalet av de stora och mest använda CMS-verktygen på marknaden t.ex. Umbraco, Episerver och WordPress. Valet av CMS beror helt på vad ni har för målsättningar med er hemsida. Vi hjälper er på vägen och kommer med en rekommendation om den bästa lösningen för ert företag.