Sociala medier

Världens största mötesplats och en självklar arena som ger er möjlighet att närvara i era kunders vardag.

Val av kanal - kanalstrategi

I dagens medielandskap är valmöjligheterna många och det är därför viktigt att lägga fokus där det ger bäst resultat. En kanalstrategi är ett styrdokument som beskriver i vilka kanaler, med vem och på vilket sätt företaget ska kommunicera.

Det är viktigt att kanalstrategin för de sociala medierna kopplas ihop med och stödjer den övergripande digitala strategin. Risken annars är att de sociala kanalerna lever sina egna liv, blir spretiga, otydliga och förlorar kraft i att driva företagets långsiktiga mål framåt.

 

Tillsammans utvecklar vi en strategi för att skapa maximalt värde i valda kanaler utifrån målsättningar, målgrupper och konkurrenssituation. Strategin beskriver hur vi ska kommunicera - säljande, informativt, inspirerande, kunskapsdelande. Utifrån strategin anpassas också budskap och innehåll.

 

Kanalstrategin är en tydlig plan som hjälper er att nå förväntat resultat. I strategin ingår bl.a. målgruppsanalys, budskap, publiceringsplan och målsättningar för respektive kanal.

Olika sociala kanaler har olika funktioner och uppfyller olika mål.

 

 

 

Vi arbetar med de flesta kanaler, där de fyra vanligaste är:

 

Youtube:
Här på världens största videoplattform interagerar ni med era mest värdefulla målgrupper. Med YouTube-annonser når ni potentiella kunder och kan uppmana dem att agera under tiden de tittar på, eller söker efter en video. Ni kan vara personliga och dela med er av era kunskaper till era målgrupper som ni når med ämne, sökord eller demografi.

 

Facebook
Med två miljarder aktiva användare i månaden är Facebook en av de i särklass största plattformarna. Facebook erbjuder helt unika möjligheter för målinriktning. Eftersom användarna till stor del angett information om sig själva, kan du målinrikta annonser baserat på segment som kön, ålder, bostad, civilstatus, intressen och remarketinglistor.

Genom att vara personlig och rak i kommunikationen på Facebook får ni mottagarna att följa, interagera eller dela era inlägg. På Facebook kan ni enkelt anpassa er annonsering utifrån era affärsmål.

 

Instagram:
Den näst största kanalen där bilder och rörligt är ett absolut måste. Genom att använda sig av hashtaggar som intresserar olika målgrupper skapas uppmärksamhet, fler lockas att interagera och i förlängningen bli en följare. Instagram är en utmärkt plattform när man vill expandera och öka kännedomen kring sitt varumärke.

 

LinkedIn:
När det handlar om yrkeslivet är LinkedIn den bästa plattformen. LinkedIn är ett affärs- och karriärsnätverk som vänder sig till både företag och människor i karriären.

Aktivitetsplan och löpande inlägg

Hur driver vi bäst vår affär, hur håller vi ihop kommunikationen och hur stärker vi varumärket långsiktigt? Vad driver och intresserar målgrupperna, hur förblir man relevant över tid, vilken utformning och vilka budskap attraherar? Frågorna är många kring hur man bäst får effekt på sociala medier.

 

På de sociala medierna är konkurrensen hård, många aktörer vill synas och fånga intressenternas uppmärksamhet.

För att sticka ut och synas är budskapet, val av bilder och rörligt material avgörande, tillsammans med att kontinuerligt följa upp och utveckla det som intresserar och skapar engagemang hos målgrupperna. 

Tillsammans utvecklar vi en aktivitetsplan som ligger i linje med era mål och övriga aktiviteter. Aktivitetsplanen talar om vilka budskap vi ska kommunicera, när vi ska kommunicera och i vilken kanal det ska kommuniceras. Baserat på aktivitetsplanen skapar vi löpande inlägg där vi tar fram både innehåll, bild och rörligt material. Alla annonser godkänns smidigt av er i vårt publiceringsverktyg.