SEO - sökmotoroptimering

Google är världens största sökmotor. Över 40 miljoner sökningar om dagen görs på Google – enbart i Sverige.

Ett effektivt arbete med SEO, sökmotoroptimering, är avgörande för att er hemsida ska komma högt upp i resultatlistorna hos sökmotorer som exempelvis Google. SEO är också avgörande för att driva trafik till er hemsida. 

Genom ett kontinuerligt SEO-arbete som följer Googles riktlinjer säkerställer vi både att ni syns på rätt sätt samt att fler besökare hittar er. Ju högre upp i resultatlistorna er hemsida hamnar, desto troligare är det att trafiken ökar och att den information som ni vill nå ut med verkligen når era målgrupper. Målet med SEO är att driva relevant trafik till hemsidan och sedan optimera för konvertering, det vill säga omvandla besökare till leads och kunder. Med ett effektivt SEO-arbete skapas bättre möjligheter att synas där kunderna söker.

Sökmotoroptimering är ett viktigt verktyg som gör Google till en lönsam kanal för er marknadsföring.

SEO består av två delar, on-page- och off-page-optimering.

On-page optimering

On-page-optimering handlar om hur er hemsida tekniskt byggs upp med t.ex. sidtitlar, rubriker, brödtext, bilder och URL:er. Innehållet på er hemsida behöver innehålla de rätta ämnesorden och sökfraserna för att Google ska förstå vad den handlar om. On-page-optimering handlar även om att säkerställa att sidans innehåll är konkurrenskraftigt i Google och att användaren uppfattar texter och bilder på ett bra sätt, att sidan har en bra struktur, är mobilanpassad och att den laddar snabbt. Grundprincipen är att göra hemsidan användarvänlig. Ju mer användaren uppskattar hemsidan, desto mer uppskattar Google den.

Det är viktigt att starta arbetet med en sökordsanalys. En sökordsanalys ger en ökad förståelse och en grund att bygga framgångsrik sökmotoroptimering på. I analysen ser vi vilka sökord som har potential att generera trafik och vad era kunder är intresserade av. Relevans är viktigt när det gäller sökmotoroptimering. Det handlar inte bara om att ranka högst, utan att ranka högst på sökord som verkligen är relevanta och lönsamma för er.

Off-page optimering

För att stärka er hemsidas position hos Google och andra sökmotorer är off-page optimering en av de främsta rankingfaktorerna. När man pratar om off-page optimering brukar man fokusera på de strategier och det arbete som krävs för att attrahera externa länkar. Länkar är absolut nödvändigt för att nå ett lyckat resultat med sökmotoroptimering. Kvalitén på era länkar är med andra ord avgörande för hur högt Googles sökmotoralgoritmer positionerar er hemsida. 

Inom SEO brukar man prata om in- och utlänkar. För att kortfattat beskriva inlänkar så är det länkar som pekar till er hemsida från andra hemsidor. Utlänkar är precis tvärtom – länkar som pekar från er hemsida till någon annans sida. Konkurrensen är tuff och en väl balanserad taktik, mellan arbetet på och utanför hemsidan, skapar de bästa förutsättningarna. Med hjälp av off-page-optimering arbetar vi löpande med länkar in till er hemsida för att ge sidan mer relevans och ett högre SEO-värde. Därigenom kommer hemsidan positioneras högre bland sökresultaten.

Ett framgångsrikt SEO-arbete kräver en tydlig strategi, kontinuitet och långsiktighet.