{

ROI-verktyg
Se vad dina digitala aktiviteter levererar

På Mecs är resultatet av din investering det viktigaste målet. Att du får maximal utväxling på din budget. Då räcker det inte med att visa mängden trafik eller hur många personer som har nåtts av ditt budskap. Därför har vi utvecklat ett analysverktyg som i realtid visar effekten av vad samtliga annonser, oavsett plattform, bidrar till i verkligt resultat.

Du som kund har full insyn och kan när som helst se med hjälp av vårt ROI-verktyg hur lönsamma dina aktiviteter är och hur väl din investering presterar. På så sätt skapas full transparens kring hur annonserna förvaltas.

Helhetsbild

Nu kan du på ett enkelt sätt, sammanfattat se vad samtliga dina annonser levererar. Allt enkelt samlat på en sida.

 

Per plattform

Varje annonsplattform visar, samlat på en sida, hur just den presterar. Exempelvis kan vi se hur Google Ads övergripande presterar.

 

Detaljnivå
För att aktivt arbeta mot förbättrat resultat krävs att man kan se till enskilda annonser. Med en enkel uppställning kan vi tydligt se vilka annonser som presterar bra och vilka som behöver antingen justeras eller helt enkelt avslutas, för att i stället omfördela budgeten till de som levererar.