ROI-verktyg
Ett nytänkande verktyg

På Mecs är det resultatet som räknas. Att du får maximal utdelning på din investering.

Det räcker inte längre att bara visa mängden trafik eller hur många personer som har nåtts av ditt budskap. Det intressanta är i stället att omvandla trafikinformationen och antalet leads till ekonomiska mätetal. Vad tjänar jag egentligen på mina aktiviteter?

Vi såg ett stort behov hos våra kunder att verkligen förstå vad deras aktiviteter levererar. En önskan att på ett enkelt och tydligt sätt kunna följa och ha full kontroll på sina digitala aktiviteter. Att inte i efterhand konstatera att pengarna skulle gjort bättre nytta någon annanstans.

Därför utvecklade vi vårt unika ROI-verktyg. Ett nytänkande verktyg som i realtid omvandlar digitala aktiviteter till ekonomiska mätetal. Tydligt och övergripande samlas resultatet från alla aktiviteter, oavsett kanal, i en övergripande vy samtidigt som verktyget också visar varje aktivitet ner till minsta detalj.

Du som kund har full insyn och kan när som helst med hjälp av vårt ROI-verktyg se hur lönsamma dina aktiviteter är och hur väl din investering presterar. På så sätt skapas full transparens.

Med Mecs ROI-verktyg blir er investering tydligare, effektivare och lönsammare.