Digital strategi

Med en digital strategi säkerställer du att den digitala satsningen går i linje med bolagets övergripande målsättning och vision.

Skapa förutsättning för att lyckas

Innan ni startar er digitala satsning behöver ni ge er själv rätt förutsättningar för att lyckas. För att kunna ge maximal avkastning på er investering behöver vi veta mer om ert företag – vilka ni är, vilka era målgrupper är, hur ert budskap ser ut och varför de ska tro på vad ni säger - en tydlig strategi som sträcker sig från era långsiktiga mål till målgruppsanpassad taktisk kanalstrategi. 

Med en digital strategi säkerställer ni att er satsning går i linje med ert bolags övergripande målsättning och vision. Utan en digital strategi riskerar ni att er digitala kommunikation blir spretig och inte når era förväntningar. 

När vi tillsammans med er utvecklar en digital strategi börjar vi med att analysera ert nuläge, konkurrenssituation, målgrupper, position och önskat utfall. Vidare utvecklas personas, budskap och en kanalstrategi, för att säkerställa hur vi på effektivaste sätt uppnår det vi vill lyckas med. 

Oavsett om vi utgår från befintliga styrdokument eller håller workshops är det viktigt att vi gör rätt från början och säkerställer att satsningen ligger i linje med era långsiktiga affärsmål.  

Resultatet blir en väl genomarbetad strategi och en plan som tydligt beskriver vilka initiativ och aktiviteter som ska genomföras för att uppnå era mål.