Analys

Idag finns inga ursäkter. Alla digitala aktiviteter går att mäta.

"Analysen av det arbete vi gör är avgörande och hjälper oss att ständigt utvecklas med användarnas beteende i fokus. Med utgångspunkt från era mål och med data från användarnas aktiviteter optimerar vi samtliga kanaler inklusive webb för att uppnå maximalt resultat. På ett överskådligt och enkelt sätt, presenteras löpande alla mätetal kring er digitala investering."

Google Analytics

Google Analytics är i särklass det mest använda statistikverktyget som finns idag och fördelarna är många. Google Analytics är en gratistjänst som tillhandahåller den mest grundläggande informationen kring vad som händer på er hemsida, information om varifrån trafiken kommer och vilka sidor som är de mest besökta. Vi kan följa användarnas beteende och se hur olika digitala kampanjer presterar och konverterar, allt från annonser till e-postmarknadsföring.

Med hjälp av statistiken från Google Analytics blir det enklare att fatta rätt beslut.  

 

 

GTM - Google Tag Manager

Google Tag Manager är en tjänst som finns inbyggd i Google Analytics. Tjänsten behöver installeras separat och matchas för era behov. Genom Google Tag Manager ser man mer än enbart grundläggande statistik, då den även markerar allt som användaren interagerar med på hemsidan. Den visar bland annat hur många gånger en användare har klickat på en specifik knapp, t.ex. nedladdning av en broschyr, hur många gånger bilderna på olika sidor visats eller hur många gånger olika meddelanden har visats för besökarna.

GTM är ett extremt kraftfullt verktyg som ger svar på vad som händer på hemsidan och vad man behöver utveckla för att öka dess konverteringsgrad. GMT visar också vad som behöver förbättras när det gäller digitala aktiviteter och annonser. 

Google Search Console

Verktyget som ger er full insyn hur er hemsida placerar sig i sökresultaten på Google. Genom att analysera informationen av hur ofta ni syns, vilka sökfrågor som ni syns på, hur många som klickar på er länk i Google och hur högt upp ni syns i resultatlistorna är detta ett ovärderligt verktyg för optimering av er hemsida och SEO. 

A/B test

Orange eller grön knapp? Ska bilden vara till höger eller till vänster om texten? Var ska knappen vara placerad för att så många som möjligt ska klicka på den?

A/B test är ett enkelt sätt att mäta vilken version som genererar bäst värde. Det kan vara så enkelt att val av färg på knappen på hemsidan kan vara skillnaden mellan många eller få leads. I en annons kan det vara val av ord eller bild som påverkar hur mycket trafik eller konverteringar man får. Om man har två varianter men tvekar på vilket alternativ som ger bäst utfall ställer man dessa mot varandra. Hälften av användarna ser då den ena varianten medan den andra hälften endast ser det andra alternativet. Genom att analysera resultatet ser man vilken version som fungerar bäst. 

Sociala Medier

Samtliga sociala medier har sina egna statistikverktyg, både för de organiska inläggen och för annonseringen. Genom att analysera inlägg i sociala medier och annonseringens statistik ser man vilken typ av innehåll, tonalitet, bild eller film som fungerar bäst.