Digital marknadsföring

Intelligensen bakom tekniken den viktigaste faktorn.

VI TAR DIN DIGITALA STRATEGI HELA VÄGEN IN I MÅL

I takt med teknikens utveckling har möjligheterna för vad man kan göra på webben ökat dramatiskt. En van internetbesökare förväntar sig allt mer, både funktionsmässigt och grafiskt. Och vem är besökaren? Vad vill du ha ut av besöket på din webbplats?

Samtidigt innebär den ökade användningen av mobiltelefoner och surfplattor designbegränsningar som kräver ett helt nytt sätt att tänka. Hur påverkas presentation­en av innehållet i de olika plattformarna och på vilket sätt ska interaktiviteten ske? Detta kräver nya struktur- och designlösningar som möter behovet av en grafik som både är enklare, tydligare och mer intuitiv.

 

Vi kan hjälpa dig med

STRATEGI – Affärsnytta, webbstrategi, koncept och informationsarkitektur
DESIGN – Gränssnittsdesign, interaktionsdesign och användarupplevelse
SYSTEMUTVECKLING – Systemarkitektur, systemutveckling, databasdesign, databashantering, integration mot externa affärssystem (API), intranät, Front end-utveckling, responsiv design
SÖKOPTIMERING – SEO-analys, SEO-verktyg
SOCIALA MEDIER ­– Integrering av sociala medier mot hemsida
SUPPORT – Kundsupport
SERVER – Serverhantering (Microsoft Windows SQL Server)
TEKNIK – ASP.NET C#, MS SQL, Umbraco CMS, Html/Javascript/CSS

"Digital kommunikation och teknik i all ära men den största skillnaden med att välja Mecs är vår erfarenhet och våra kompetenser bakom tekniken"

Mecs Digitala erbjudande

Ett sammansvetsat team som inte bara förstår den långsiktiga strategin, komplexiteten i er affär utan också är insatt i hela roadmappen och målbilden.

Det är så framgång skapas för våra kunder - kompetenta medarbetare som inte bara är talanger på sitt område utan också har förmågan att i kloka grupper tillsammans med er som kund maximera affärsmöjligheter och avkastningen på er investering.

Till vår hjälp har vi vårt unika ROI-verktyg som transparent och tillförlitligt, i realtid, visar resultatet av er investering. Allt från digitala aktiviteter till ekonomiska mätetal.

Det är en självklarhet för oss att samtliga av våra digitala experter är Google Certifierade.

 

Mecs digitala kommunikationserbjudande sträcker sig från att utveckla digitala strategier för hela det digitala kommunikationsbehovet till utveckling av webb, SEO, produktion och medieköp.

Med Mecs digitala erbjudande skapar vi maximalt värde i valda kanaler utifrån målsättning, målgrupp, kanal och konkurrenssituation.

Med våra analysverktyg följer vi löpande upp och analyserar alla aktiviteter i detalj. Vi optimerar kontinuerligt utfallet och säkerställer resultatet mot verksamhetens mål och budget.

Du som kund kan själv följa resultatet i realtid samtidigt som du kan ta del av våra sammanställda rapporter.

Digital Strategi

Innan du startar din digitala satsning behöver du ge dig själv rätt förutsättningar för att lyckas på den digitala arenan. För att kunna ge dig största avkastning på din investering behöver vi veta mer om ditt företag – vem du är, till vilka du pratar med och varför de ska tro på vad du säger - en tydlig strategi som sträcker sig från företagets långsiktiga mål till målgruppsanpassad taktisk kanalstrategi.

Med en digital strategi säkerställer du att den digitala satsningen går i linje med bolagets övergripande målsättning och vision. Utan en digital strategi riskerar man lätt att den digitala kommunikationen blir spretig och inte når förväntningarna.

När vi utvecklar en digital strategi börjar vi med att tillsammans med er analysera företagets nuläge, konkurrenssituation, målgrupper, position och önskat utfall. Vidare utvecklas personas, budskap och en kanalstrategi, för att säkerställa hur vi på smartaste sätt uppnår det vi vill lyckas med.

Oavsett om vi utgår från befintliga styrdokument eller håller workshops är det viktigt att vi gör rätt från början för att den digitala satsningen ska ligga i linje med dina långsiktiga affärsmål.

Resultatet blir en väl genomarbetad strategi och en plan som tydligt beskriver vilka initiativ och aktiviteter som ska genomföras för att uppnå de uppsatt målen.