Content

Hur får man uppmärksamhet och blir relevant för dem man vill nå?

Från kalla fakta till varma relationer

Ingen vill prata för döva öron. Innehåll eller content är kanske en av det svåraste utmaningarna för företag i dagens medialandskap. Hur attraherar man och för en aktiv dialog med sina målgrupper och intressenter genom att upplevas värdeskapande och relevant över tid samtidigt som man driver sin affär? Kratta manegen med en contentplan som tar era strategiska affärsmål till kreativt värdeskapande innehåll.

Content -där ord, bild och rörligt möter människor och värde uppstår.

Genom att fylla sitt varumärke med innehåll som visar på värderingar, löften och fördelar, som paketeras i ett visuellt tilltalande koncept med intressant innehåll ökar man möjligheterna att komma närmare sina målgrupper.

Vi på Mecs bygger framgångsrika varumärken som berör och leder till handling oavsett analoga eller digitala kanaler.

 

De digitala kanalernas ständigt växande informationsflöde ställer höga krav på ett varierat innehåll. Även kanalernas olika karaktär ställer krav på att innehållet anpassas efter kanalens egenskaper. Målgrupperna har olika behov och dessutom spenderar de allt mindre tid per budskap eller inlägg i flödet. För att uppmärksammas i bruset ska man vara intressant, berättande, engagerande, gärna personligt, innovativ och mer därtill. Samtidigt vill man att insatserna ska leda till handling och ett resultat -hur gör man?

Idag förstår de flesta företag vikten av ett starkt varumärke. Mycket resurser och tid läggs ner på olika strategier vilket också är en förutsättning för att lyckas. Tyvärr faller många på mållinjen. Alldeles för lite tanke och planering läggs på det viktigaste - mötet!

Oavsett om mötet är en första dejt, en gammal bekantskap, ett fysiskt eller digitalt möte behöver det uppstå attraktion och intresse mellan parterna för att det ska klicka. Utseende, värderingar samt sättet att uttrycka sig på behöver attrahera mottagaren för att mötet ska bli spännande och få en fortsättning.

Det handlar om att förbereda sig, ta reda på så mycket som möjligt om motparten, välja rätt outfit, vara intresserad samtidigt som man med rätt inlevelse och rätt timing berättar om sina fördelar.

 - För vem vill prata för döva öron?

Ett starkt content handlar om en väl genomarbetad handlingsplan som bygger på ett bra förarbete med insikter om verksamheten, marknaden och målgruppernas drivkrafter och behov. I planen beskrivs inom vilka ramar innehållet ska förhålla sig och tydliga roller med vem ska göra vad och när. Helt enkelt det vi vill uppnå med vårt innehåll och hur vi kommer dit.

Ett aktivt arbete med sitt innehåll kräver kunskap, kontinuitet och uppföljning. Content innefattar allt från internkommunikation, PR, sociala kanaler och mycket mer. Det innefattar både det skrivna ordet och allt det visuella som man kan se.

En tydlig contentplan minimerar risken av ad-hoc lösningar och bidrar till ett värdeskapande innehåll för både mottagaren och företagets utveckling.