Trioplast - ett utvecklande samarbete sedan 2009

Ett partnerskap för att långsiktigt utveckla och stärka Trioplasts varumärke och marknadsposition samt att säkerställa tillväxt. Genom värdeskapande innehåll och stark kommunikation driva utvecklingen, befästa värdegrunder och skapa förtroende för Trioplast som en hållbar innovativ och långsiktig partner. Ett omfattande samarbete som sträcker sig från det strategiska arbetet till taktisk kommunikation i samtliga kommunikationskanaler.  

Under 2017 fick vi även förtroendet att förpacka hela koncernen inför en försäljning. Ett mycket uppskattat arbete som bidrog till att Altor blev ny ägare till Trioplast 2018.

Trioplast är en svensk industrikoncern med drygt 1000 medarbetare och en omsättning på 4,3 miljarder SEK. Koncernen är en av Europas ledande aktörer inom kreativa och kostnadseffektiva förpackningslösningar baserade på polyetenfilm. Trioplast är uppdelade på fyra divisioner och har kontor och fabriker runtom i Europa.

 

Mål

Att förflytta sin marknadsposition från att vara en traditionell svensk plastindustri till att bli en innovativ och hållbar partner inom polyetenfilmlösningar på den europeiska marknaden.

 

Utgångsläge

Ett traditionellt tryggt svenskt industriföretag med behov av en tydlig målbild, värdedriven taktisk kommunikation samt ett enhetligt visuellt uttryck.

 

Uppdrag

Att under ett och samma varumärke utveckla ett koncept som driver och utvecklar fyra helt olika divisioner på både mogna och nya marknader. Att positionera om och differentiera ett traditionellt svenskt industriföretag, som en innovativ samarbetspartner i Europa på en marknad som domineras av prispress och hård konkurrens. Tillsätta och driva en ny marknadsavdelning, lägga en ny varumärkesstrategi, kommunikationsplattform, koncept samt utveckla en ny hemsida. Att implementera strategin och det nya arbetssättet i Trioplasts organisation.

Ta fram aktivitetsplaner samt löpande producera för alla kanaler.

 

Insikt, koncept och lösning

WE ARE THERE – konceptet vi tog fram. Genom vår långa erfarenhet och expertis har vi kraften att förstå och hitta kreativa lösningar för både dagens och morgondagens behov. Vi har förmågan att se framåt och kontinuerligt utveckla innovativa och hållbara lösningar för våra kunder. Oavsett marknad, industri eller framtida behov – WE ARE THERE

 

 

Tillvägagångssätt

  • Workshop med ledningsgrupp och utvalda. Ambassadörer och nyckelpersoner från Trioplast.
  • Fysiskt arbete på plats på de olika divisionerna för att driva marknadsfunktionen.
  • Uppstart och utveckling av redaktionsråd för informationsinhämtning baserad på strategin och värdegrunderna.
  • Framtagning av varumärkesstrategi, kommunikationsplattform och koncept.
  • Implementering i Trioplasts organisation.
  • Kanalstrategi och planering av taktiska aktiviteter.
  • Produktion av content till alla kanaler.