Garo– Ett hållbart samarbete sedan 2015

Ett entreprenörsdrivet marknadsledande småländskt företag med stora ambitioner inom innovation och hållbarhet. Resultatet av samarbetet blev bland annat strategi och ett framtidssäkrat koncept för alla kommunikationskanaler.

Om Garo

GARO-koncernen omsätter drygt en miljard SEK och har cirka 420 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland, Storbritannien och Polen.
GARO utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GARO är även kända för sina laddsystem och laddboxar till bilar. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. 

GARO har sitt huvudkontor i Gnosjö och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.

Vårt samarbete med GARO har pågått sedan 2015.

Mål

Att genom en enhetlig och värderingsdriven kommunikation nå ökad kännedom och tillväxt på den nordiska marknaden. Att kommunicera GAROs innovativa och hållbara produkter och tjänster. Att synliggöra och förstärka GAROs unika innovationskraft på en tekniksnabb och konkurrensutsatt marknad och samtidigt under ett gemensamt varumärke differentiera fyra produktområden.


 

Utgångsläge

Ett småländskt entreprenörsdrivet innovativt teknikföretag med stor utvecklingspotential som vill växa. GARO vill utveckla produkter och tjänster som på smartaste sätt anpassas efter framtidens behov där elsäkerhet och energiförbrukning tillsammans med den digitala tekniken möjliggör för ett hållbarare samhälle.

 

Uppdrag

Utveckling av en ny övergripande varumärkesstrategi med utgångspunkt från affärsstrategin för hela koncernen. Framtagning och utveckling av GAROs varumärkesportfölj som säkerställer den övergripande strategin och värdegrunder men som även särskiljer varumärkena utifrån målgrupp och konkurrensfördelar. Framtagning av kommunikationsplattformar och kanalstrategi, både övergripande och per varumärke. Genom ett tydligt marknadskoncept och taktiska aktiviteter säkerställa de strategiska målen samt stödja tillväxt på befintliga och nya marknader. Stötta GAROs starka tillväxt på nya marknader inom deras fyra produktområden. Att synliggöra och förstärka GAROs unika innovationskraft på en tekniksnabb och konkurrensutsatt marknad.

 

Insikt, koncept och lösning

FUTURESMART – konceptet vi tog fram.

Ett koncept som garanterar GAROs innovationskraft och framtidssäkrade produkter.
Ett helhetskoncept av tjänster och produkter som säkerställer energibesparing, smartare styrning, och enkelhet i användandet.
Ett förhållningssätt internt för att bygga och säkerställa en kultur som ständigt drivs av kundfokus och viljan att utveckla en så komplett och smart lösning som möjligt.

 

Tillvägagångssätt

  • Workshop med ledningsgrupp och utvalda ambassadörer och nyckelpersoner från GARO.
  • Framtagning av varumärkesstrategi, kommunikationsplattform och koncept.
  • Implementering i GAROs organisation.
  • Kanalstrategi, schemaläggning samt genomförande av taktiska aktiviteter.
  • Produktion till samtliga kanaler.
  • Uppföljning av förutbestämda mål.