Trioplast

We are there

Trioplast är en svensk industrikoncern med drygt 1000 medarbetare och en omsättning på 4,3 miljarder SEK. Koncernen är en av Europas ledade aktörer inom kreativa och kostnadseffektiva förpackningslösningar som är baserade på polyetenfilm. Trioplast är uppdelat på fyra divisioner beroende på affärsområde och har kontor och fabriker runt om i Europa. 

Efter workshops med ledningsgrupp och utvalda ambassadörer/nyckelpersoner från Trioplast har Mecs tagit fram en ny stark varumärkesstrategi och kommuniktionsstrategi för att säkerställa de nya affärsmålen där Trioplast tydligt kommunicerar sina värdegrunder och upplevs som en modern aktör med enhetligt budskap och visuellt uttryck. Utöver detta låg det i Mecs uppdrag att implementera de nya strategierna och  det nya arbetssättet i den egna organisationen. 

Konceptet WE ARE THERE bygger på att genom Trioplasts långa erfarenhet och expertis har de kraften att förstå och hitta kreativa lösningar för dagens behov. Samtidigt som de har förmågan att se framåt och kontinuerligt utveckla innovativa och hållbara lösningar för deras kunder. Oavsett marknad eller framtida behov.