Nibe

Energy for life

NIBE Energy Systems har en marknadsledande position i Europa och Nordamerika inom värmepumpar, och är en av Europas större tillverkare av produkter för inomhuskomfort. NIBE finns representerade på mer än 50 marknader runt om i världen.

Mecs uppdrag var att genom en ny varumärkesplattform och kommunikationsstrategi förstärka och förtydliga NIBEs värdegrunder, innovationshöjd och hållbarhetsansvar.

Med det starka konceptet Energy for Life säkerställs NIBEs mål – att erbjuda marknadens bästa produkter med minsta möjliga miljöpåverkan – och att kommunikationen är enhetlig oavsett kanalval. Konceptet är anpassat efter målgrupper och marknader och fungerar även som ett verktyg för att förenkla för nya och utvecklingsmarknader att effektivt nå sina målgrupper och bidra till kännedom och tillväxt.

 

 

Energy for Life 2.0

Vidareutveckling av konceptet gjordes efter två år. I Energy for Life 2.0 berättar vi hur NIBE ständigt kan ligga i framkant och erbjuda marknaden produkter i världsklass. Bevisen för en aldrig sinande innovationsförmåga och tusentals mantimmar.