Klippans Kommun

Ny webbdesign och funktionalitet i Sitevision

Klippans kommun i nordvästra Skåne ville modernisera sitt uttryck och valde därför Mecs som samarbetspartner. 

Utifrån en inledande workshop togs ett nytt grafiskt manér fram. Ett manér som har en tydlig ikonografi, grafiska element och texter som guidar användaren genom gränssnittet. Här ska boende i kommunen, på ett modernt och enkelt sätt, hitta den information de söker samtidigt som medarbetarna inom kommunen har ett intranät där de kan kommunicera till varandra. 

Webben är byggt i Sitevison. Ett publiceringsverktyg som kunden hade sedan innan och som vi rekommenderar till större sociala intranät. Det är utvecklat utifrån hur människor arbetar och samarbetar med varandra i grupper, i projekt och med externa partners. 

Se webben här
Läs mer om Sitevison här