GARO

Futuresmart

GARO utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsätter cirka 550 Mkr, är börsnoterade sedan 2016 och har cirka 260 anställda.

Mecs uppdrag har varit att implementera affärsstrategin i en ny varumärkesstrategi, utveckla en ny kommunikationsplattform och skapa ett nytt kommunikationskoncept för att säkerställa de strategiska målen samt stödja tillväxten på befintliga marknader. 

GARO Futuresmart är ett koncept som garanterar GAROs innovationskraft och framtidssäkrade produkter. Samtidigt som det skapar en enhetlig kommunikation oavsett kanalval och är anpassat efter målgrupper och marknader.