Destination Halmstad

Destination Halmstad

Mecs uppdrag: Att ta fram ett styrdokument i Destination Halmstads varumärkesarbete med utgångspunkt från kommunens symbol och vision. Tre röda hjärtan som slår för 

Halmstad som Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. En beskrivning av hur vi bäst förmedlar Destination Halmstad internt och externt samt hur vi gör alla halmstadbor till stolta ambassadörer för vår stad.

Strategi: Kommunikationsplan

Koncept: Lite Halmstad i din själ

Produktion: Idé och koncept, film, foto, digitalt, copy