Axess Logistics

Varumärkesstrategi för nordiskt bolag under nytt varumärke

När de tre konkurrerande bolagen Autolink i Norge, Motortransport i Danmark och Skandia Transport i Sverige fusionerades fick Mecs uppdraget att ta fram en strategi för det nya varumärket Axess Logistics. Strategin ska stödja utvecklingen och positionen av det nya bolaget som nu blir Nordens starkaste billogistikföretag.

Efter workshops med kunden lanserades i mitten av juni Axess Logistics med ny modern form, funktion och tonalitet.

Mecs har tagit fram logotyp, grafisk identitet, kommunikationskoncept samt interna guidelines som beskriver vilka gemensamma värderingar som ska inspirera medarbetarna i både Sverige, Norge och Danmark. Vi har även producerat ny webb, filmer, lastbilsprofilering, foldrar, kundutskick m.m. Allt på fyra språk: svenska, danska, norska och engelska.